Χειροκίνητα αυτοκίνητα

Manual 1000 4 5 2
από 45 /ημέρα
Manual 1000 4 5 1 1
από 50 /ημέρα
Manual 1200 5 5 1 1
από 55 /ημέρα
Manual 1200 5 5 1 1
από 90 /ημέρα
Manual 1200 4 3 1
από 60 /ημέρα
Manual 1400 5 5 1 2
από 65 /ημέρα
Manual 1000 5 5 1 2
από 90 /ημέρα
Manual 1600 9 5 3 2
από 90 /ημέρα
Manual 1600 9 5
από 100 /ημέρα