Αυτόματα αυτοκίνητα

Automatic 1400 5 5 1 2
από 60 /ημέρα
Automatic 1200 4 3 1
από 70 /ημέρα
Automatic Electric  5 5
από 90 /ημέρα
Automatic 1500 5 5
από 110 /ημέρα
Automatic Electric  5 5
από 200 /ημέρα
Automatic 1800 5 5 1 1
από 100 /ημέρα
Automatic 2000 4 2
από 200 /ημέρα
Automatic 3000 4 2
από 250 /ημέρα
automatic 1400 7 5 2 3
από 100 /ημέρα